ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทเจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

JSSR GROUP มอบสิ่งของและของขวัญในวันเด็ก

โรงเรียนบ้านนามกุย อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆและชุมชนบ้านนามกุย

JSSR GROUP มอบสิ่งของและของใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ณ โรงพยาบาลบางบ่อ 89 หมู่ 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ เพื่อสนับสนุนเเละเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการเเพทย์

JSSR GROUP มอบสิ่งของและของใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ณ โรงพยาบาลบางบ่อ 89 หมู่ 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ เพื่อสนับสนุนเเละเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการเเพทย์

บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด เข้าเยี่ยมชมบริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์

ณ บริษัท เจเอสเอสอาร์โลจิสติกส์ 82 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ