Transport And Yard

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ

JSSR LOGISTICS ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจ
และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยมีการบริการขนส่งสินค้าที่หลากหลาย
       JSSR LOGISTICS สามารถให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงานหรือคลังสินค้ารวมถึงรับสินค้าจากโรงงาน คลังสินค้าขนส่งไปยังท่าเรือท่าอากาศยานและรับสินค้าลูกค้าจากการซื้อเครื่องจักรของบริษัทในเครือส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทฯจะจัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า
 
เพราะเราใส่ใจ...พิถีพิถันทุกขั้นตอนในการขนส่ง
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน