Sea Freight

การจัดการขนส่งทางทะเล

 

บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยใช้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมาก ๆ หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นหนึ่งในทางเลือกหลักสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ และมีต้นทุนค่าระวางในการขนส่งต่ำกว่าการขนส่งแบบอื่น ๆ โดย JSSR LOGISTICS เป็นผู้จัดหาระวางเรือจากสายการเดินเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้พร้อมทั้งเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือ ดำเนินการต่อรองรวมไปถึงจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ โดยมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบ คือ
 
 
Container Ships การขนส่งสินค้าทางเรือโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรจุสินค้า เป็นรูปแบบ
การขนส่งทาง Sea Freight ที่มีความหลากหลายด้วยมี ขนาดและประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้เพื่อโหลดสินค้าได้เกือบทุกชนิด จึงเป็นที่นิยมของผู้นำเข้า - ส่งออกทั้งในแง่ของการขน
ถ่ายสินค้าเข้า - ออกจากตู้ และการขนส่ง - เคลื่อนย้ายตู้ ตลอดจนระบบศุลกากรทุกที่

 

 • - FCL หรือ Full container Load  คือ การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ เป็นการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์
  โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียวไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่นๆ
  เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก
 • LCL หรือ Less than container Load หรือ LCL คือ การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้
  หรือ รวมตู้กัน เป็นการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งรายซึ่งต้องแบ่ง
  ใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้
 •  
 •  
 • Break Bulk Ship คือ เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะให้มีเครนบนเรือ เพื่อให้สามารถ
  ทำการโหลดสินค้าที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้ทีละชิ้น หรือ ทีละหีบห่อ ซึ่งขนาดของเรือขึ้นอยู่กับ
  สมรรถนะและจำนวนของเครน รวมทั้งขนาดระวางด้วย
 •  
 • Roll-on Roll-off หรือ Ro-Ro คือ เรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่มี “ล้อ” เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น 
  โดยตัวเรือจะถูกออกแบบมาให้มีสะพานทางลาด (Ramp) จากลำตัวเรือมาสู่พื้น Terminal เพื่อให้สามารถทำการ
  โหลดสินค้าโดยการขับขึ้น-ลงจากเรือ Ro-Ro ด้วยพนักงานขับรถได้