บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด เข้าเยี่ยมชมบริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์

ณ บริษัท เจเอสเอสอาร์โลจิสติกส์ 82 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ