เช็คเส้นทาง! หลายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม

เช็คเส้นทาง! หลายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วม
ทางหลวงวิ่งไม่ได้ 29 แห่ง