กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงข้อสงสัยการปรับ

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงข้อสงสัยการปรับ
เลขสายรถเมล์ใหม่ หลังถูกวิจารณ์ในโซเชียล